U bevindt zich hier:

Het Kompas

Vijf zorgverleners die samen een bijdrage willen leveren aan een gezonde en fitte wijk starten samen een gezondheidscentrum. Firm heeft hen ondersteund bij het opstellen van de business case voor dit centrum en bij het aantrekken van de gewenste financieringen voor de realisatie van het plan.

Gezondheidscentrum Kompas is geïnitieerd door vijf zorgverleners uit de wijk Groot-Driene in Hengelo. De initiatiefnemers verleenden al zorg in de wijk op verschillende, grotendeels versnipperde, locaties in de wijk. Door de krachten te bundelen en een gezondheidscentrum te starten willen zij een meer wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonde en fitte wijk. Naast aandacht voor ziekte en zorg, willen zij aandacht geven aan gezondheid en gedrag. Waar mogelijk bevordert Kompas de zelfredzaamheid van hulpvragers en stimuleren hen in het (her)ontdekken van eigen kracht en vitaliteit. Kompas wil graag zinvolle zorg leveren, waarbij gewerkt wordt vanuit de visie dat lichaam en geest één zijn.

De initiatiefnemers wisten precies op welke wijze zij hun primaire proces moesten inrichten en op elkaar aan moesten sluiten om hun doelstelling te bereiken. Firm heeft, destijds nog onder de naam van zustermaatschappij SBM, bijgedragen aan het creëren van de juiste huisvesting voor het centrum door de initiatiefnemers te begeleiden bij het opstellen van de vastgoed business case.

Firm is vanaf een vroeg stadium bij het proces betrokken geweest en heeft voor de verschillende scenario's liquiditeitsprognoses opgesteld en investeringsanalyses uitgevoerd. Ook is een risicoanalyse uitgevoerd, waarin duidelijk werd welke kansen en bedreigingen in de verschillende scenario's voorbij zouden kunnen komen.

De uiteindelijke business case gaf de initiatiefnemers, die naast zorgondernemer ook vastgoedondernemer werden, inzicht in wat zij konden verwachten na het stichten van het centrum. Ze werden zich bewust van de (financiële) bedreigingen die er kunnen zijn, maar ook van de kansen die zich voor kunnen doen. Nadat het plan was afgestemd op het door de initiatiefnemers gewenste risicoprofiel is samen met hen gekeken naar de verschillende financieringsmogelijkheden. Na verschillende gesprekken met mogelijk financiers, die op basis van de business case erg efficiënt gevoerd konden worden, is het gezondheidscentrum uiteindelijk gefinancierd zoals door de initiatiefnemers gewenst.


Marten ter Haar

Adviseur

NEEM CONTACT OP

Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Postadres
Postbus 665
7600 AR Almelo

Route naar Almelo >

Copyright 2024 - 360Vastgoed - KvK-nummer 06057811

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring