U bevindt zich hier:

Duurzame ontwikkeling

Wereldwijd stijgt het bewustzijn van en de aandacht voor de maatschappelijke impact die het economisch handelen van de mensheid heeft. Het gaat hierbij met name om negatieve effecten die het drijven van ondernemingen (profit) hebben op het welzijn van mensen (people) en de omgeving waarin ze leven (planet), zowel op korte als lange termijn. De algemene consensus lijkt steeds meer te worden dat de drie genoemde aspecten in balans moeten zijn om een duurzame wereld te creëren. Instanties als de Verenigde Naties geven hier invulling en richting aan, bijvoorbeeld door het opstellen van ‘The 2030 agenda for sustainable development’ en het instellen van de UNFCCC, waar het in 2015 gesloten ‘Akkoord van Parijs’ onderdeel van uitmaakt. In Nederland ervaren we de consequenties van de internationaal gemaakte afspraken: wet- en regelgeving wordt aangepast en het wordt door middel van subsidie- en belastingvoordelen aantrekkelijk gemaakt om hierop voor te lopen.
Veel van voornoemde maatregelen zijn van invloed zijn op de vastgoedsector. Dat is ook logisch, want vastgoed heeft een grote invloed op zowel de mens als het fysieke milieu. Daarbij is vastgoed kapitaalintensief en onroerend: de keuzes die we maken bij het ontwikkelen en aanpassen van vastgoed hebben impact op zowel de korte als lange termijn.

Duurzame ontwikkeling volgens 360Vastgoed

Waarom?
360Vastgoed bedient partijen die een huisvestingsvraag hebben vanuit professioneel oogpunt: ze hebben huisvesting waarin ze hun primaire proces uit kunnen voeren. Vastgoed is daarmee een bedrijfsmiddel en dient, net als andere bedrijfsmiddelen, optimaal bij te dragen aan het primaire proces en kostenefficiënt te zijn. In beginsel is er dus een streven naar economisch gewin (in brede zin). Dat wil echter niet zeggen dat dat de enige doelstelling hoeft te zijn.

Binnen 360Vastgoed streven we ernaar bij te dragen aan, wat we noemen, duurzame ontwikkeling: ontwikkeling waarbij balans is tussen economisch gewin, mens en milieu. Hiermee bedoelen we dat het nastreven van economisch gewin, het drijven van een (commerciële) onderneming, geen negatieve, en bij voorkeur zelfs een positieve, impact heeft op het welzijn van de mens en zonder de aarde en de grondstoffen waarin zij voorziet uit te putten. Hierbij maken we onderscheid tussen de directe invloed die we hierop hebben, met ons eigen handelen, en indirecte invloed die we hierop hebben, met het handelen van onze opdrachtgevers.

Hoe?
Het nastreven van duurzame ontwikkeling doen we natuurlijk in eerste instantie door te kijken naar de impact van ons eigen handelen en de negatieve impact hiervan op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken. Echter, de indirecte impact die we hebben op mens en milieu, via de projecten die we voor onze opdrachtgevers initiëren, ontwikkelen, uitwerken, begeleiden en beheren, is veel groter dan de directe impact die we hebben. Hier zijn we ons erg bewust van. We kunnen niet voor onze opdrachtgevers bepalen welke keuzes zij maken, maar we kunnen ze wel bewust maken van de impact die de keuzes die ze maken hebben en samen met hen de zoektocht naar keuzealternatieven met een minder negatieve of zelfs positieve impact op mens en milieu intensiveren. In deze zoektocht beginnen we bij de zaken waaraan (semi-) verplicht moet worden voldaan en gaan we vervolgens verder bij de zaken die desgewenst aanvullend kunnen worden gedaan op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Opdrachtgevers van 360Vastgoed worden op verschillende manieren gedwongen om oog te hebben voor duurzame ontwikkeling. Zo moeten nieuwbouwwijken reeds zonder gasaansluitingen worden gerealiseerd, zijn zogenaamde BENG-eisen onderdeel van de eisen voor het verkrijgen van een nieuwbouwvergunning voor nieuwe overheidsgebouwen (en vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwbouw), moeten kantoorgebouwen per 2023 beschikken over minimaal energielabel C om in gebruik te kunnen blijven en is de herfinanciering van gebouwen met een energielabel hoger dan C al bijna niet meer mogelijk. Uiteindelijk is het streven van de Nederlandse overheid om in 2030 label A als de standaard te hebben en om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te hebben. 
Binnen 360Vastgoed zijn we op de hoogte van deze ontwikkelingen en kunnen we voor onze opdrachtgevers makkelijk inzichtelijk maken aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. Daarbij weten we ook hoe zij hieraan kunnen voldoen en welke kansen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en belastingvoordelen, dit voor hen creëert. Ook weten we hierbij een slimme balans te vinden tussen de verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Tevens maken we opdrachtgevers bewust van hetgeen ze aanvullend kunnen doen in het kader van duurzame ontwikkeling, slim gecombineerd met de verplichte maatregelen en voorzien van een volledig financieel beeld.

Wat?
De adviesbureaus binnen 360Vastgoed adviseren en begeleiden haar opdrachtgevers bij uiteenlopende huisvestingsvraagstukken in diverse sectoren. Zij hanteren hierbij een integrale aanpak die zorgt voor een optimaal samengaan van de architectonische vormgeving, het primair proces van de gebruikers, de installatietechniek, inrichting en duurzaamheid resulterend in klantspecifieke, maakbare en (financieel) haalbare projecten en/of ontwerpen. Hierbij hebben zij naast de initiele investering nadrukkelijk oog voor de gebruiksfase van huisvesting, zij beschouwen projecten altijd vanuit de gehele levenscyclus, in financiele zin de Total Cost of Ownership.

Wetgeving dwingt opdrachtgevers om bijvoorbeeld nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen te realiseren, zogenaamde BENG-eisen zijn onderdeel van de eisen voor het verkrijgen van een nieuwbouwvergunning voor nieuwe overheidsgebouwen (en vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwbouw), kantoorgebouwen moeten per 2023 beschikken over minimaal energielabel C om in gebruik te kunnen blijven en de herfinanciering van gebouwen met een energielabel hoger dan C is al bijna niet meer mogelijk. Uiteindelijk is het streven van de Nederlandse overheid om in 2030 label A als de standaard te hebben en om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te hebben.  Onze bureaus werken met deze diverse duurzaamheidsconcepten, zoals BENG, ENG, NOM, BREAAM-NL en EPA-U. Lees ook eens onze publicaties over deze onderwerpen of bekijk onze diensten. Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek over de gevolgen van het implementeren van deze duurzaamheidsconcepten. Denk hierbij aan een Programma van Eisen, het opstellen van een duurzaamheidsambitie, financiële doorrekeningen, praktische gevolgen en juridische kaders.

 

 

Almelo

Bezoekadres
Hofstraat 79
7607 AC Almelo

Postadres
Postbus 665
7600 AR Almelo

Route naar Almelo >

Copyright 2024 - 360Vastgoed - KvK-nummer 06057811

Algemene voorwaarden Disclaimer Sitemap Contact Privacyverklaring